Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Kompetentnost osoblja

 

SVRHA SEMINARA

 

Kompetentnost osoblja jedan je od osnovnih elemenata kompetentnosti ne samo labo-ratorija, već bilo koje organizacije. Upravo zbog toga zahtjevi vezano uz osposobljenost i stručnost osoblja navode se u normama o sustavima upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001), okolišem (HRN EN ISO 14001), za osposobljenost inspekcijskih tijela (HRN EN ISO/IEC 17020), za osposobljenost certi-fikacijskih tijela (HRN EN 45011; HRN EN ISO/IEC 17024), za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025), za osposobljenosti medicinskih la-boratorija (HRN EN ISO 15189) i dr.
Međutim, norme navode samo zahtjeve, uz vrlo malo ili nimalo uputa kako to primijeniti u praksi. Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz navedenih normi, prikaz konkretnih rješenja svakog tog zahtjeva, kako auditirati ovaj element norme, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

 • uloga kompetentnosti osoblja u kompete-ntnosti laboratorija, inspekcijskih i certifika-cijskih kuća; zahtjevi iz odgovarajućih normi
 • opisi radnih mjesta, odgovornosti i ovlašte-nja, planovi obrazovanja, ocjenjivanje učin-kovitosti provedene izobrazbe; auditiranje kompetentnosti osoblja¸
 • Iskustva iz građevinskih laboratorija i certif-ikacije građevinskih proizvoda; veterinarskih laboratorija i inspekcije; medicinskog laboratorija
 • Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocje-niteljske prakse, zahtjevi za kompetentnost ocjenitelja

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća
 • voditeljima kvalitete
 • članovima uprave organizacije
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama
 • osobama u odjelima ljudskih potencijala
 • internim auditorima
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Zaposlena u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akredi-tiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprijeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Elinor Trogrlić

Magistar fizike, dugogodišnji QM laboratorija Instituta IGH d.d., koji su akreditirani za oko 400 ispitnih metoda iz 50 različitih područja ispitivanja. Vodeći ocjenitelj za ISO 9001 i pomoćnik QM-a Instituta IGH d.d. za sustave ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 za proces laboratorijsko ispitivanje /umjeravanje Instituta IGH d.d. Sudjelovala je u uspostavi sustava upravljanja za potvrđivanje sukla-dnosti građevnih proiz-voda prema normi HRN EN 45011. Radi i kao voditelj ispitivanja u mjeriteljskom laboratoriju i na određenim ispitivanjima u Laboratoriju za građevnu fiziku.

 

Vesna Šimunić-Mežnarić

Zaposlena u Bioinstitutu d.o.o. Čakovec kao voditeljica kvalitete u Laboratoriju (akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC i uvodi dobru laboratorijsku praksu) i Službi veterinarskih pregleda i kontrola (akreditirana prema HRN EN ISO/IEC 17020). Diplomirala i doktorirala kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. U laboratoriju radi i kao analitičarka u području spektroskopije metala u vodama i otpadima, te kao analitičarka za uzorkovanja sedam vrsti voda (akreditirano prema normi HRN EN ISO/IEC 17025). Kao vanjska suradnica radi na uvođenju dobre proizvođačke prakse u tvrtki Labor test d.o.o. (proizvodnja mikrobioloških podloga i veterinarsko-medicinskih proizvoda).

 

Zlata Flegar Meštrić

Pročelnica je Zavoda za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice Merkur, Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za izradu referentnih vrijednosti u području opće medicinske biokemije, akreditiranog prema normi HRN EN ISO 15189 za ispitivanja u području kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije-imunofenotipizacije stanica i molekularne dijagnostike. Znanstveni je savjetnik na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagre-bu, voditelj nastave na kolegiju Standardi kvalitete u laboratorijskoj medicini i Organi-zacija i upravljanje medicinsko-biokemijskim laboratorijem. Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova te suautor nekoliko knjiga u području izrade referentnih vrijednosti medicinsko-biokemijskih pretraga i biopo-kazatelja kardiovaskularnih bolesti.

 

Ana Čop

Voditeljica Odsjeka za akreditiranje ispitnih laboratorija u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, i odgovorna za shemu ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025). Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.


Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Upravljanje ispitnom opremom - 26.03.2009.

Upravljanje ispitnom opremom - 26.03.2009.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Upravljanje ispitnom opremom.


26.03.2009. - 36 slika, 1.9MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.