Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Certificiranje građevnih proizvoda

 

SVRHA SEMINARA

Svrha ovog seminara je pružiti informacije o uvjetima stavljanja građevnih proizvoda na tržište prema Uredbi (EU) 305/2011 i Zakonu o građevnim proizvodima (N.N. 76/13). Općenito se građevni proizvodi svrstavaju u dvije kategorije: građevni proizvodi u usklađenom području (definirani Uredbom (EU) 305/2011) i građevni proizvodi u neusklađenom području (definirani Zakonom o građevnim proizvodima, glava III.).
Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda određeni su odgovarajućim odlukama Europske komisije u usklađenom području, odnosno odlukom Ministra u neusklađenom području. Koji sustav ocjenjivanja sukladnosti određuje koji građevni proizvod ovisi o njegovoj namjeravanoj uporabi, a s obzirom na zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi.
Ispitivanje i certificiranje građevnih proizvoda provodi se s u skladu s definiranim sustavom ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda. Te radnje provode odgovarajući ispitni laboratoriji i certifikacijska tijela.

 

IZ PROGRAMA

 • Uredba (EU) 305/2011
 • Zakon o građevnim proizvodima
 • Usklađene tehničke specifikacije
 • Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
 • Ocjenjivanje laboratorija i certifikacijskih tijela
 • Akreditacija u svrhu prijavljivanja
 • Postupak imenovanja i prijavljivanja
 • Prijavljena tijela za građevne proizvode

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • certifikacijskim tijelima za certificiranje građevnih proizvoda
 • ispitnim laboratorijima za određivanje i proračun tipa građevnih proizvoda
 • prijavljenim tijelima i onima koji to namjeravaju postati
 • svim ostalim zainteresiranim osobama.

 

VODITELJ SEMINARA

Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.,
voditelj geotehničkog laboratorija na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

PREDAVAČI

 

Lino Fučić
Načelnik je Sektora za graditeljstvo Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Poslovi kojima se bavi obuhvaćaju: uspostavu sustava i izradu građevno-tehničke regulative RH, izdavanje upravnih i drugih akata iz područja graditeljstva, suradnju s drugim upravnim tijelima RH i s relevantnim inozemnim tijelima, predstavljanje RH u relevantnim EU tijelima, suradnju s gospodarskim subjektima te sa strukovnim i drugim organizacijama u graditeljstvu, član radnih tijela VRH i ministarstva. Specifična znanja: iskustvo stečeno predavanjem na stručnim skupovima, normizacijske i akreditacijske aktivnosti, znanstveno istraživanje o razvoju procedura kontrole gradnje u odnosu na sigurnost građevina.

 

Emilija Barišić
Diplomirani inženjer građevinarstva, zaposlena u Ascon institutu d.o.o. Voditelj je akreditiranog laboratorija za ispitivanje građevnih proizvoda i voditelj kvalitete u sustavima HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN 45011. U certifikaciji građevnih proizvoda od samih početaka u RH kao član certifikacijskog odbora IGH i ocjenitelj u vrednovanju. Vanjski je suradnik Hrvatske akreditacijske agencije i Slovenske akreditacije. Kao ocjenitelj za 17025 i stručni ocjenitelj za 45011 provela je niz ocjenjivanja. Autor je niza stručnih radova te koautor 2 knjige. Sudjeluje u radu HZN-a.

 

Ana Topolovac
Magistar inženjer građevinarstva, zaposlena u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji na mjestu stručnog suradnika za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uglavnom za područje građevine. Dosadašnje radno iskustvo stekla na poslovima izvođenja radova i na poslovima usklađivanja zakonodavstva unutar Sektora za graditeljstvo pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

 

Dubravka Banov
Viši stručni savjetnik u Sektoru za graditeljstvo, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s dugogodišnjim iskustvom na poslovima vezanim za građevne proizvode. Sudionica je u izradi propisa vezanih za građevne proizvode, voditeljica upravnih postupaka u Sektoru za graditeljstvo. Surađuje u izrada drugih akata iz područja građevnih proizvoda, s drugim upravnim tijelima RH i predstavnicima drugih članica EU na temu notificiranja prijavljenih tijela, zatim s gospodarskim subjektima, HZN, HAA i MUP-om. Daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute vezane za primjenu propisa iz područja građevnih proizvoda te sudjeluje u radu stručnih povjerenstava.
Kontakt je osoba Ministarstva za prijavljivanje prijavljenih tijela EK i imenovanja tijela za tehničko ocjenjivanje EK.

 

Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
SEH - sastanak u Podravki - 29.09.2011.

SEH - sastanak u Podravki - 29.09.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "SEH - sastanak u Podravki".


SEH - sastanak u Podravki - 29.09.2011. - 45 slika, 4.96 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.