Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Međulaboratorijska usporedbena ispitivanja

 

SVRHA SEMINARA

 

Osiguranje kvalitete ispitnih rezultata jedan je od važnih elementata povjerenja u te ispitne rezultate kao i stjecanja i održavanja statusa akreditiranog laboratorija. Jedan od načina osiguranja kvalitete ispitnih rezultata je i redovito sudjelovanje u međula-boratorijskim usporedbenim ispitivanjima. Svrha ovog seminara je polaznicima pružiti potrebne informacije o tome zašto i kako organizirati i sudjelovati u MLU te što s dobivenim rezultatima. Prikazat će se određena rješenja iz laboratorijske prakse, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i omogućiti slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

  • Što je međulaboratorijsko usporedbeno ispitivanje (MLU), a što ispitivanje osposobljenosti
  • Kako pronaći odgovarajuće MLU ili kako ga sam organizirati
  • Procedura i troškovi; Obrada i tajnost rezultata; Popravne i promidžbene radnje; Što HAA zahtjeva od akreditiranih laboratorija
  • Primjeri iz prakse (ispitivanje građevin-skih materijala, hrane, ekologije okoliša – podzemnih, površinskih i otpadnih voda, tla i otpada, naftnih proizvoda i krutih goriva, imisija u zrak)

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

  • voditeljima laboratorija; voditeljima kvalitete; zaposlenima u laboratorijima
  • pružateljima usluga međulaboratorijskih usporedbenih ispitivanja i onima koji o tome razmišljaju
  • svima koji žele nešto više saznati o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u Visokonaponskom laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprijeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Mario Ančić
Diplomirani inženjer biologije. Zaposlen u Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., koji je certificiran prema normi HRN EN ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN 45011 kao voditelj odjela za otpad i otpadne vode. Interni auditor za normu HRN EN ISO 9001. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda. Radi na ispitivanjima iz područja spektrofotometrije i plinske kromatografije.

 

Goran Stuhne
Diplomirani inženjer kemije. Zaposlen u Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., koji je certificiran prema normi HRN EN ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN 45011 kao zamjenik Voditeljice laboratorija. Interni auditor za normu HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN 45011. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akre-ditaciju iz područja hrane, hrane za životinje, predmeta opće uporabe, tla, mineralnih i organskig gnojiva...

 

Dalibor Sekulić
Doktor znanosti, voditelj kvalitete u laboratoriju za beton i opeku u IGH, jednom od prvih akreditiranih laboratorija od strane HAA. Uvođenjem sustava kvalitete i poslovima osiguranja kvalitete laboratorija bavi više od deset godina. Autor većeg broja radova iz područja nerazornih ispitivanja konstrukcija i osiguranja kvalitete laboratorija. Interni ocjenitelj u laboratorijima IGH, organizirao nekoliko međulaboratorijskih usporedbi. Član tehničkog odbora 135 „Nerazorne metode ispitivanja”, član HMD, HSGI, hrvatskog fizikalnog društva i radne skupine za međulaboratorijska ispitivanja pri HAA.

 

Marija Trkmić
Doktorica kemije, zaposlena u HEP-Proizvodnji d.o.o. na poslovima rukovoditelja Centralno kemijsko-tehno-loškog laboratorija (CKTL) akreditiranog za ispitivanje loživog ulja, ugljena i čvrstog biogoriva sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. U postupku pripreme labora-torija za akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Ekspert je za ispitivanje goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

 

Zlatko Grgić
Dipl. ing kemije, donedavno zaposlen u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj sustava upravljanja kvalitetom prema akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i za inspekcijska tijela (HRN EN ISO/IEC 17020). U HAA radio kao je PT kordinator i sudjelovao u kreiranju politike HAA vezano uz PT sheme i prikupljanju i obrađivanju podataka o sudjelovanju akreditiranoh laboratorija u PT shemama. Sada se bavi pripremom za akreditaciju laboratorija za umjeravanje uređaja za praćenje imisija u zrak.  Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
HGK - Promocija CROLABA - 19.01.2012.

HGK - Promocija CROLABA - 19.01.2012.

ČLANOVI Crolaba i njihovi prijatelji okupili su se 19.01.2012. u HGK da zajedno proslave i planiraju aktivnosti u novoj 2012. poslovnoj godini. Trpimir Župić, direktor Centra za kvalitetu pozdravio je prisutne kao domaćin, a predsjednica Crolaba dr.sc. Štefica Cerjan Stefanović prikazala je plan aktivnosti Crolaba tijekom 2012. Tako Crolab ulazi u ISO FORUM CROATICUM u grupaciji CROLAB, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA, HRVATSKO DRUŠTVO MENADŽERA KVALITETE, HRVATSKO DRUŠTVO ZA KVALITETU, HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, HRVATSKO MJERITELJSKO DRUŠTVO i HRVATSKI ZAVOD ZA NORME.
Druga aktivnost je vezana uz seminara, čiji se broj povečava, a svi su pozvani da daju svoje prijedloge za nove seminare. Ravnatelj AZO dr.sc. Mario Šiljeg i predsjednica Crolaba potpisali su Sporazum o partnerstu i znanstvenoj suradnji.

Najvažnija aktivnost Crolaba je Osma konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA, koja se održava u Šibeniku/Solaris od 10.10.2012. do 13.10.2012.

Slijedila su vrlo dobra i zanimljiva predavanja dr.sc. Verinika Kubanović (HCPHS) : Zašto i kako dokazati autentičnost hrane ? i mr.sc.Ivanka Ćelar (Sveučilište Dubrovnik) : Znati uživati u bogatstvu vina uz diskusiju. Diskusija se nastavila u klubu HKG, uz degustaciju vina Vinarije Crvik Konavle, recitacije pjesama Mladenke Crneković, klapu FJABULA i dobar domjenak. Dugo je potrajalo ugodno druženje, slijedili su dogovori i za nove aktivnosti Crolaba , nove susrete, ako ne prije onda u Šibeniku 10.10.2012. u 20h na piću dobrodošlice-Solaris-hotel Jure

U nastavku možete preuzeti sve slike "HGK - Promocija CROLABA".


HGK - Promocija CROLABA - 19.01.2012. - 45 slika, 7.9 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.