Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Primjena uredbe EU 305 za građevne proizvode

 

SVRHA SEMINARA

 

Svrha ovog seminara je pružiti informacije o uvjetima stavljanja građevnih proizvoda na tržište prema Uredbi (EU) 305/2011 i Zakonu o građevnim proizvodima (N.N. 76/13).
Općenito se građevni proizvodi svrstavaju u dvije kategorije: građevni proizvodi u usklađenom području (definirani Uredbom (EU) 305/2011) i građevni proizvodi u neusklađenom području (definirani Zakonom o građevnim proizvodima, glava III.).
Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda određeni su odgovarajućim odlukama Europske komisije u usklađenom području, odnosno odlukom Ministra u neusklađenom području. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava definira se ovisno o namjeravanoj uporabi građevnog proizvoda te s obzirom na zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi.
U primjenu Uredbe EU 305 uključena su razna tijela, prijavljena tijela, proizvođači, zastupnici itd., a njihove uloge jednoznačno su određene Uredbom.

 

IZ PROGRAMA

  • Uredba (EU) 305/2011
  • Zakon o građevnim proizvodima
  • Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
  • Obveze gospodarskih subjekata
  • Uloga prijavljenih, odobrenih i imenovanih tijela
  • Usklađeno i neusklađeno područje građevnih proizvoda
  • Kontaktne točke

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

  • gospodarskim subjektima koji su dužni primjenjivati Uredbu (EU) 305 i Zakon o građevnim proizvodima
  • svim ostalim zainteresiranim osobama.

PREDAVAČI

 

Damir Štuhec
dipl. ing. geoteh., voditelj geotehničkog laboratorija na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

Lino Fučić
Načelnik je Sektora za graditeljstvo Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Poslovi kojima se bavi obuhvaćaju: uspostavu sustava i izradu građevno-tehničke regulative RH, izdavanje upravnih i drugih akata iz područja graditeljstva, suradnju s drugim upravnim tijelima RH i s relevantnim inozemnim tijelima, predstavljanje RH u relevantnim EU tijelima, suradnju s gospodarskim subjektima te sa strukovnim i drugim organizacijama u graditeljstvu, član radnih tijela VRH i ministarstva. Specifična znanja: iskustvo stečeno predavanjem na stručnim skupovima, normizacijske i akreditacijske aktivnosti, znanstveno istraživanje o razvoju procedura kontrole gradnje u odnosu na sigurnost građevina.

 

Mirjana Čubrić-Štefok
Voditeljica je Službe za gradnju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Bavi se poslovima  izrade građevno – tehničke regulative te upravnim poslovima vezanim uz područje  građevnih proizvoda kao i uz područje pružanja usluga u graditeljstvu. Surađuje sa drugim upravnim tijelima Republike Hrvatske te sudjeluje  u radu tehničkih odbora. 

 

Jelena Svibovec
Viša stručna savjetnica u Sektoru za graditeljstvo, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Poslovi kojima se bavi obuhvaćaju: izrada građevno-tehničke regulative RH, usklađenje zakonodavstva RH iz područja graditeljstva sa zakonodavstvom Europske unije, izdavanje upravnih i drugih akata iz područja graditeljstva, suradnja s drugim upravnim tijelima RH i s relevantnim inozemnim tijelima, davanje stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa za primjenu propisa iz područja gradnje i građevnih proizvoda. Kontakt je osoba Ministarstva za prijavljivanje prijavljenih tijela EK i imenovanja tijela za tehničko ocjenjivanje.

 

Vladimir Mucko
Načelnik Odjela za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji koji provodi akreditaciju u svrhu ovlašćivanja i prijavljivanja sukladno EU direktivama. Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj sustava upravljanja kvalitetom prema akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025), za cetifikacijska tijela za proizvode (HRN EN 45011/  HRN EN ISO/IEC 17065) i za inspekcijska tijela (HRN EN ISO/IEC 17020).

 

Dubravka Banov
Viši stručni savjetnik u Sektoru za  graditeljstvo, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s dugogodišnjim iskustvom na poslovima vezanim za građevne proizvode. Sudionica je u izradi propisa vezanih za građevne proizvode, radi na izdavanju upravnih akata u postupcima provjeravanja ispunjavanja zahtjeva za prijavljena, odobrena i imenovana tijela, te na izradi drugih akata iz područja građevnih proizvoda. Surađuje s gospodarskim subjektima i njihovim predstavnicima vezano uz građevne proizvode, tijelima  koja provode nadzor nad građevnim proizvodima te s HZN, HAA, MUP, kao i drugim upravnim tijelima RH i predstavnicima drugih članica EU na temu prijavljivanja prijavljenih i imenovanih tijela. Daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute vezane za primjenu propisa iz područja građevnih proizvoda te sudjeluje u radu stručnih povjerenstava.
Kontakt je osoba Ministarstva za prijavljivanje prijavljenih i imenovanih tijela  Europskoj komisiji.

Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Poslovanje s hranom - 25.05.2011.

Poslovanje s hranom - 25.05.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Poslovanje s hranom".


25.05.2011. - 18 slika, 956 KB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.