Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

Analytica_logo

 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Seminari

Upravljanje dokumentacijom

 

SVRHA SEMINARA

Usprkos napretku tehnike i tehnologije, ili upravo zbog njega, broj dokumenata i zapisa koje laboratoriji i druga tijela za ocjenu sukladnosti moraju voditi je sve veći. Osim zahtjeva za upravljanje doku-mentacijom iz norme HRN EN ISO/IEC 17025 tu su i zahtjevi iz zakona i propisa, strukovnih komora, zaštite na radu i drugih sustava u kojima laboratorij djeluje (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 itd).
Niti jedna organizacija pa tako ni laboratoij ne može poslovati bez odgovarajuće dokumentacije, a u postupku akreditacije prvi korak je upravo dostaviti dokumentaciju.

Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz HRN EN ISO/IEC 17025 i drugih normi za kompetentnost tijela za ocjenu sukladnosti, prikaz konkretnih rješenja svakog tog zahtjeva, veze prema drugim sustavima, kako auditirati ovaj element norme, koji su izazovi vođenja dokumentacije u elektroničkom obliku, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

 • Osnovni zahtjevi za dokumetaciju, obavezne procedure i zapisi prema HRN EN ISO/IEC 17025 i ISO 9001
 • Piramida dokumentacije, dokumenti unu-tarnjeg i dokumenti vanjskog porijekla, zapisi
 • Kako mora izgledati priručnik kvalitete, što staviti u politiku kvalitete
 • Iskustva u vođenju dokumentacije u elektroničkom obliku
 • Kako postaviti zahtjeve prema informa-tičarima kod prelaska na elektroničko vođenje dokumentacije
 • Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocje-niteljske prakse

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela
 • voditeljima kvalitete
 • članovima uprave organizacije
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
 • internim auditorima
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

 

PREDAVAČI

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u Visokonaponskom laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, pr-vom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprijeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Mario Ančić
Diplomirani inženjer biologije. Zaposlen u Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., koji je certificiran prema normi HRN EN ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN 45011 kao voditelj odjela za otpad i otpadne vode. Interni auditor za normu HRN EN ISO 9001. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda. Radi na ispitivanjima iz područja spektrofotometrije i plinske kromatografije.

 

Dragutin Vuković
Magistar računalnih znanosti, od 2001. se bavi i sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem, informacijskom sigurnošću, informatičkim tehnologijama i strategijom, te poboljša-vanjem procesa i sustavima za suradnju i upravljanje tijekom poslova. Vlasnik je poduzeća INKUS d.o.o. u kojem radi i kao savjetnik za sustave upravljanja. Dugogodišnji savjetnik za kvalitetu i okoliš u KING ICT d.o.o. Radio kao predavač na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Tehničkom veleučilištu Zagreb. Član je Odbora za kvalitetu Visoke škole za primijenjeno računarstvo. Objavio veći broj znanstvenih i stručnih radova iz području računarstva i sustava upravljanja. Auditor za ISO 9001, ISO 27001, PAS 55; Practical Six Sigma Green Belt.

 

Dragica Križanec
Magistra biotehnologije, zaposlena je u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji - HAA na mjestu stručnog savjetnika za akreditaciju ispitnih laboratorija. Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj sustava upravljanja kvalitetom prema akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i za medicinske (HRN EN ISO 15189). Član je radne grupe EA WG Healthcare.

Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Upravljanje ispitnom opremom - 26.03.2009.

Upravljanje ispitnom opremom - 26.03.2009.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Upravljanje ispitnom opremom.


26.03.2009. - 36 slika, 1.9MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.