Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Kako staviti CE oznaku na svoj proizvod

 

SVRHA SEMINARA

 

Sloboda kretanja roba jedan je od stupova na kojima se temelji EU.  Uveden je Novi i Opći pristup kao sustav tehničkog usklađivanja, usklađenih norma i modula za različite faze postupaka, ocjenjivanja sukladnosti i CE oznaka sukladnosti.

Uspostavljeno je jedinstveno tržište EU bez tehničkih prepreka na kojem se smiju pojaviti samo oni industrijski proizvodi koji su zadovoljili bitne zahtjeve EU direktiva i koji su označeni CE oznakom. Proizvođači moraju proizvoditi proizvode uvažavajući propisane postupke ocjenjivanja sukladnosti (module) i uključivati prijavljena tijela koja ispituju i certificiraju proizvode te ocjenjuju sustave upravljanja kvalitetom proizvođača na način kako to određuju pojedini moduli. Hrvatska je ulaskom u EU postala dio jedinstvenog EU tržišta te hrvatski proizvođači moraju primjenjivati zahtjeve direktiva.

Hrvatska akreditirana tijela za ocjenjivanje sukladnosti prijavljena  Europskoj komisiji provode ocjenjivanje sukladnosti prema EU direktivama i djeluju na jedinstvenom tržištu EU.

Svrha seminara je općenito i na realnim primjerima pojasniti zahtjeve za stavljanje proizvoda na tržište prema Novom i Općem pristupu.

 

IZ PROGRAMA

 • Sustavi ocjenjivanja sukladnosti industrijskih proizvoda u EU, Novi i Opći pristup
 • Zakonska regulativa, EU direktive Novog i Općeg pristupa, područja industrijskih proizvoda
 • Sustavi ocjenjivanja sukladnosti/moduli, bitni zahtjevi za proizvode, CE oznaka sukladnosti
 • Koji proizvodi moraju imati CE oznaku, a koji ne smiju imati CE oznaku
 • Obveze proizvođača, uvoznika, ovlaštenih zastupnika, distributera
 • Uloga prijavljenih tijela, akreditacija u svrhu prijavljivanja/notifikacije
 • Primjena EU direktiva za niskonaponsku opremu prema direktivi LVD 2006/95/EC (modul A), za osobnu zaštitnu opremu PPE 89/686/EEC, za sigurnost igračaka 2009/48/EC, za opremu namijenjenu za rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi ATEX 94/9/EC, za eksplozive za civilnu uporabu 93/15/EC i za pirotehnička sredstva 2007/23/EEC
 • Izjava o sukladnosti
 • Tehnička dokumentacija o sigurnosti proizvoda

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • hrvatskim proizvođačima industrijskih proizvoda za hrvatsko i EU tržište
 • laboratorijma, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima koja djeluju ili namjeravaju djelovati kao prijavljeno tijelo (notified body)
 • uvoznicima, ovlaštenim zastupnicima i distributerima industrijskih proizvoda
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Vladimir Mucko
Načelnik je Odjela za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji koji provodi akreditaciju u svrhu prijavljivanja/notifikacije sukladno EU direktivama.
Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj sustava upravljanja kvalitetom prema akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025), za cetifikacijska tijela za proizvode (HRN EN 45011/HRN EN ISO/IEC 17065) i za inspekcijska tijela (HRN EN ISO/IEC 17020).

 

Marijan Povodnik
Jedan od osnivača i direktor tvrtke MIRTA-KONTROL d.o.o. pri Europskoj komisiji prijavljenog tijela broj 2474 za ocjenjivanje sukladnosti - certifikaciju osobne zaštitne opreme prema Direktivi 89/686/EEC i igračaka prema Direktivi 2009/48/EC, a koja je ujedno i akreditirani laboratorij prema HRN EN ISO/IEC 17025 i certifikacijsko tijelo za proizvode akreditirano prema HRN EN 45011.
Član je sektorskog odbora za certifikacijska tijela Hrvatske akreditacijske agencije, te član tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme TO120 (Koža i obuća), TO181 (Sigurnost igračaka), TO 556 (Osobna zaštitna oprema), TO 557 (Zaštitna odjeća) i TO 557 (Tekstilni proizvodi).

 

Stipo Đerek
Ravnatelj Ex-Agencije i ujedno direktor Sektora za certifikaciju i ispitivanje u Ex-Agenciji koji je akreditiran i prijavljen u EU  za Direktive 94/9/EC (ATEX), 93/15/EEC (Civilni eksplozivi) i 2007/23/EC (Pirotehnička sredstva). Ex-Agencija je i ovlašteno certifikacijsko tijelo i laboratorij međunarodnog IECEx Sustava.
Predsjednik je Akreditacijskog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije i predsjednik tehničkog odbora HZN/TO E 31 – Eksplozivne atmosfere.

Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Upravljanje dokumentacijom, drugi puta ponovljeni seminar

Upravljanje dokumentacijom, drugi puta ponovljeni seminar - 17.04.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike s ponovlenog seminara, Upravljanje dokumentacijom.


17.04.2014 - 4,09 MB, 14 slika

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.