Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Seminari

Odnosi s kupcima i dobavljacima

 

SVRHA SEMINARA

 

Zadovoljni kupci su svrha postojanja svake organizacije, a pouzdani dobavljači jedan od osnovnih preduvjeta da organizacija ispuni obaveze prema svojim kupcima. Svaka se organizacija nalazi u dvojakoj ulozi - kupac je svojim dobavljačima i dobavljač svojim kupcima. Norme niza ISO 9000 daju zahtjeve između ostalog vezano i uz odnose s dobavljačima te praćenje zadovoljstva kupca. Norme za osposobljenost laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela također postavljaju niz zahtjeva vezano uz temu ovog seminara.
Svrha ovog seminara je polaznicima pružiti potrebne informacije o zahtjevima normi za sustave upravljanja, o zahtjevima koje kupci i tržište postavljaju i dati im sasvim praktična rješenja koja će moći odmah primjeniti u svome radu.

 

IZ PROGRAMA

 • Koji su osnovni, podupirući i upravljački procesi u svakoj organizaciji
 • Kako pronaći kupce
 • Ocjenjivanje upita i kako napisati ponudu
 • Kako saznati što vaši kupci misle o vama, kako povećati njihovo zadovoljstvo vašom uslugom
 • Korištenje anketa o zadovoljstvu kupca
 • Usporedba s konkurencijom (benchmarking)
 • Kako rješavati reklamacije
 • Ocjenjivanje dobavljača, odobreni dobavljači
 • Nabavno dobavni uvjeti, zaprimanje i pregled naručenog
 • Praćenje kemikalija u laboratoriju
 • Komunikacija putem Web stranica i društvenih mreža
 • Tiskani prospektni materijali
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Primjeri iz prakse

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela
 • voditeljima prodaje i nabave
 • voditeljima kvalitete
 • članovima uprave organizacije
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
 • internim auditorima
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u Visokonaponskom laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, pr-vom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprijeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Elinor Trogrlić
Magistar znanosti, polje Fizika, dugogodišnji voditelj kvalitete laboratorija Instituta IGH d.d. koji su akreditirani za oko 400 ispitnih metoda iz 50 različitih područja ispitivanja i 12 umjernih metoda. Pomoćnik je i voditelja kvalitete Instituta IGH d.d. za sustave ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 za proces laboratorijsko ispitivanje / umjeravanje.
Sudjelovala je u uspostavi sustava upravljanja za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda prema normi HRN EN 45011.

 

Marija Trkmić
Doktorica kemije, zaposlena u HEP-Proizvodnji d.o.o. na poslovima rukovoditelja Centralno kemijsko-tehnološkog laboratorija (CKTL) akreditiranog za ispitivanje loživog ulja, ugljena i čvrstog biogoriva sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. U postupku pripreme laboratorija za akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Ekspert je za ispitivanje goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

 

Hrvoje Ćaćić
Hrvoje Ćaćić, dipl.ing.strojarstva – smjer procesna tehnika, zaposlen u Metroteci d.o.o., umjernom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN ISO 17025, na mjestu direktora prodaje.
Metroteka d.o.o. umjerni je laboratorij s najviše akreditiranih metoda u Republici Hrvatskoj u području duljine, temperature, relativne vlažnosti, gustoće, obujma, tlaka i pH vrijednosti. Prije Metroteke, radio je 14 godina kao voditelj post-prodajne podrške kupcima kod proizvođača gospodarskih vozila Renault Trucks.


Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
CROLAB 10. konferencija 15.-18. listopad 2014. Šibenik

Deseta međunarodna konferencija "KOMPETENTNOST LABORATORIJA" 15.-18. listopad 2014. Šibenik

Tenth international conference "LABORATORY COMPETENCE" 15.-18. October 2014. Šibenik

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.