Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Seminari

Kako upravljati rizicima u laboratoriju, certifikacijskom i inspekcijskom tijelu

 

SVRHA SEMINARA

 

Upravljanje rizicima nužno je u svakodnevnom radu tijela za ocjenjivanje sukladnosti u svakodnevnom radu kod provedbe ocjenjivanja sukladnosti koje nude na tržištu, kod provedbe politike kvalitete i ostvarivanja ciljeva kvalitete, kod upravljanja preventivnim i popravnim radnjama, a sve u cilju pružanja kvalitetne usluge kupcu i postizanja veće konkurentnosti vlastite tvrtke.
Svrha seminara je upoznati se s načelima upravljanja rizika sukladno normi HRN EN ISO 31000, Upravljanje rizikom – Načela i upute, te se upoznati i uvježbati osnovne metode upravljanja rizicima u svojim laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima.

 

IZ PROGRAMA

 • Zahtjevi nepristranosti i objektivnosti laboratorija i organizatora ispitivanja sposobnosti, inspekcijskih tijela, certifikacijskih tijela i verifikatora stakleničkih plinova u postupcima akreditacije
 • Načela norme HRN EN ISO 31000,
  Upravljanje rizikom-Načela i upute
 • Izvori rizika, procjena rizika, plan aktivnosti
 • Alati za procjenu rizika
 • FMEA metoda procjene rizika
 • FTA i ETA
 • Rizici prilikom provedbe internog audita
 • Rizici prilikom umjeravanja
 • Rizici nepristranosti i neovisnosti
 • Rizici prilikom inspekcijskih aktivnosti
 • Rizici uzorkovanja
 • Rizici pri radu sa kemikalijama
 • Rizici transporta
 • Radionica i praktičan rada polaznika: kako upravljati rizicima

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • Voditeljima i predstavnicima za kvalitetu, internim auditorima i osoblju ispitnih, medicinskih i umjernih laboratorija te organizatora ispitivanja sposobnosti (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 15189, HRN EN ISO/IEC 17043)
 • Voditeljima i predstavnicima za kvalitetu, internim auditorima i osoblju inspekcijskih tijela (HRN EN ISO/IEC 17020)
 • Voditeljima i predstavnicima za kvalitetu, internim auditorima i osoblju certifikacijskih tijela za proizvode, sustave upravljanja (QMS, EMS,…) i za osoblje (HRN EN ISO/IEC 17021, HRN EN ISO/IEC 17024)
 • Voditeljima i predstavnicima za kvalitetu, internim auditorima i osoblju verifikacijskog tijela za stakleničke plinove (HRN EN ISO/IEC 14065)
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Vladimir Mucko, dipl. ing.
Načelnik je Odjela za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji koji provodi akreditaciju u svrhu prijavljivanja/notifikacije sukladno EU direktivama.
Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj sustava upravljanja kvalitetom prema akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025), za cetifikacijska tijela za proizvode (HRN EN 45011/HRN EN ISO/IEC 17065) i za inspekcijska tijela (HRN EN ISO/IEC 17020).

 

Dr. sc. Antun Benčić
Član Hrvatskog društva za kvalitetu, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i KOREMA. Kao savjetnik sudjeluje u pripremi i implementaciji sustava kvalitete HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020). Primjenjuje upravljanje rizicima u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti. Držao nastavu na seminarima za različite sustave kvalitete. Kao vanjski suradnik menadžer je kvalitete u laboratoriju akreditiranom prema gore navedenim normama.
Radio kao izvanredni profesor na VVTŠ do 1988. g., kao pomoćnik Ministra obrane, načelnik Odjela mjeriteljstva u DZNM i DZM. Objavio oko 50 stručnih i znanstvenih radova.

 

Janko Peranić, dipl. ing.
Diplomirani inženjer strojarstva. Radio u nacionalnom umjernom laboratoriju za masu, nakon kojeg je prešao u Vage d.o.o. u kojima je i sada zaposlen kao voditelj laboratorija akreditiranog prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane HAA za umjeravanje mjerila mase i duljine. EOQ menadžer kvalitete, te voditelj kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001 u poduzeću Vage d.o.o., kao i predstavnik poduzeća prema ovlaštenom tijelu MIRS (br 1376) za sustav kvalitete proizvodnje prema direktivi za neautomatske vage 2009/23/EC. Rukovoditelj kvalitete u poduzeću Vage BH, ovlaštenom od Instituta za mjeriteljstvo BH za prvu, redovnu i izvanrednu ovjeru mjerila mase. Trenutno u laboratorij Vage d.o.o. uvodi sustav kvalitete prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012. i primjenjuje FMEA metodu upravljanje rizicima. Član radne grupe za mjerila mase DZM-a, član radne skupine Međulaboratorijske usporedbe pri HAA.Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Sastana KAL-a 26.02.2015.  

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.