Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Kompetentnost osoblja

 

SVRHA SEMINARA

 

Kompetentnost osoblja jedan je od osnovnih elemenata kompetentnosti ne samo labo-ratorija, već bilo koje organizacije. Upravo zbog toga zahtjevi vezano uz osposobljenost i stručnost osoblja navode se u normama o sustavima upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001), okolišem (HRN EN ISO 14001), za osposobljenost inspekcijskih tijela (HRN EN ISO/IEC 17020), za osposobljenost certi-fikacijskih tijela (HRN EN 45011; HRN EN ISO/IEC 17024), za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025), za osposobljenosti medicinskih la-boratorija (HRN EN ISO 15189) i dr.
Međutim, norme navode samo zahtjeve, uz vrlo malo ili nimalo uputa kako to primijeniti u praksi. Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz navedenih normi, prikaz konkretnih rješenja svakog tog zahtjeva, kako auditirati ovaj element norme, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

 • uloga kompetentnosti osoblja u kompete-ntnosti laboratorija, inspekcijskih i certifika-cijskih kuća; zahtjevi iz odgovarajućih normi
 • opisi radnih mjesta, odgovornosti i ovlašte-nja, planovi obrazovanja, ocjenjivanje učin-kovitosti provedene izobrazbe; auditiranje kompetentnosti osoblja
 • Iskustva iz građevinskih laboratorija i certifikacije građevinskih proizvoda; analitičkih laboratorija i inspekcije; laboratorija za zrak, laboratorija za ispitivanje sposobnosti (PT)
 • Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocje-niteljske prakse, zahtjevi za kompetentnost ocjenitelja

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća
 • voditeljima kvalitete
 • članovima uprave organizacije
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama
 • osobama u odjelima ljudskih potencijala
 • internim auditorima
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

PREDAVAČI

 

Mario Ančić

Diplomirani inženjer biologije. Zaposlen u Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., koji je certificiran prema normi HRN EN ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN 45011 kao voditelj odjela za otpad i otpadne vode. Interni auditor za normu HRN EN ISO 9001. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda. Radi na ispitivanjima iz područja spektrofotometrije i plinske kromatografije.

 

Zlatko Grgić

Tehnički je voditelj Umjernog laboratorija tvrtke EKONERG d.o.o. i zamjenik predstavnika za kvalitetu laboratorija. Sudjelovao je u izradi integriranog sustava upravljanja Ispitnog laboratorija, Umjernog laboratorija i Laboratorija za ispitivanje sposobnosti tvrtke EKONERG d.o.o. prema zahtjevima norma HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17043. Ovi sustavi integrirani su s ISO 9001 sustavom trrtke. Vanjski je vodeći ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije u nekoliko akreditacijskih shema i član je radnih skupina HAA.

 

Dragica Križanec

Magistra biotehnologije, zaposlena je u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji - HAA na mjestu stručnog savjetnika za akreditaciju ispitnih laboratorija. Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj sustava upravljanja kvalitetom prema akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i za medicinske (HRN EN ISO 15189). Član je radne grupe EA WG Healthcare

 

Olga Štajdohar – Pađen

Zaposlena u Visokonaponskom laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprijeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Elinor Trogrlić

Po struci magistar fizike, dugogodišnji je QM laboratorija Instituta IGH d.d., koji su akreditirani za oko 400 ispitnih metoda iz 50 različitih područja ispitivanja. Pomoćnik je QM-a za sustave ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 za proces laboratorijsko ispitivanje /umjeravanje Instituta IGH d.d. Sudjelovala je u uspostavi sustava upravljanja za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda prema normi HRN EN 45011.

 
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
CROLAB 11. konferencija 21. - 24. listopada 2015 ZADAR

Jedanaesta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 21. - 24. listopada 2015 ZADAR

Eleventh Conference LABORATORY COMPETENCE 21. - 24. October 2015 ZADAR

21.10.2015. - 26 slika/images, 6.44 MB, zip
22.10.2015. - 93 slika/images, 27.9, zip
23.10.2015. - 176 slika/images, 50.1 MB, zip
24.10.2015. - 43 slika/images, 11.5 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.