Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Kako (ne) pisati nesukladnosti

 

SVRHA SEMINARA

 

Nesukladnost se može pojaviti u bilo kojem dijelu sustava te pri bilo kojoj aktivnosti. Da bi sustav upravljanja bio samoodrživ i samokorigirajući važno je uspostaviti učinkovito upravljanje tim nesukladnostima i njihovim rješavanjem.
Sve norme za sustave upravljanja, bilo kvalitetom, okolišem, informacijskom sigurnošću ili one za kompetentnost tijela za ocjenu sukladnosti u tu svrhu previđaju nekoliko mehanizama među kojima su upravina ocjena, interni auditi, upravljanje nesukladnim proizvodom/radom, popravne i preventivne radnje te poboljšanja procesa.
Svrha ovog seminara je pružiti potrebne informacije o ovim mehanizmima, pokazati određena rješenja iz prakse, iskustva ocjenitelja kao i omogućiti slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

 • što su to nesukladnosti, zašto i kako ih zapisivati te kako ih sustavno rješavati
 • kako provoditi analizu uzroka
 • kada pokretati popravne, a kad preventivne radnje
 • što raditi s preporukama koje daju unutarnji ili vanjski auditori
 • kako upravljati nesukladnim radom
 • kako prikazati nesukladnosti, popravne i preventivne radnje te poboljšanja u upravinoj ocjeni
 • što su to poboljšanja i kako ih provoditi
 • kako auditirati poboljšanja
 • koje osobine auditori moraju imati
 • primjenjive norme, ILAC i HAA dokumenti
 • primjeri iz prakse
 • iskustva ocjenitelja vezano uz ocjenjivanje upravljanja nesukladnostima i provođenja poboljšanja

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća
 • voditeljima kvalitete
 • auditorima i ocjeniteljima
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama
 • osobama zaposlenim u tvrtkama koje imaju uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sl.
 • svima koji se zanimaju za ovu temu

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akredi-tiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unapri-jeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Mario Ančić
Diplomirani inženjer biologije. Zaposlen u Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., koji je certificiran prema normi HRN EN ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN 45011 kao voditelj odjela za otpad i otpadne vode. Interni auditor za normu HRN EN ISO 9001. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda. Radi na ispitivanjima iz područja spektrofotometrije i plinske kromatografije.

 

Zlatko Grgić
Tehnički je voditelj Umjernog laboratorija tvrtke EKONERG d.o.o. i zamjenik predstavnika za kvalitetu laboratorija. Sudjelovao je u izradi integriranog sustava upravljanja Ispitnog laboratorija, Umjernog laboratorija i Laboratorija za ispitivanje sposobnosti tvrtke EKONERG d.o.o. prema zahtjevima norma HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17043. Ovi sustavi integrirani su s ISO 9001 sustavom trrtke. Vanjski je vodeći ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije u nekoliko akreditacijskih shema i član je radnih skupina HAA.

 

Ana Čop
Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj kreditacijskoj agenciji, i odgovorna za shemu ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189). Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.


Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Novosti u analizi hrane i bioloških uzoraka

Novosti u analizi hrane i bioloških uzoraka -

21.02.2013

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Novosti u analizi hrane i bioloških uzoraka.


21.02.2013 - 30 slika, 8MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.