Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Certificiranje građevnih proizvoda

 

SVRHA SEMINARA

Svrha ovog seminara je pružiti informacije o uvjetima stavljanja građevnih proizvoda na tržište prema Uredbi (EU) 305/2011 i Zakonu o građevnim proizvodima (N.N. 76/13).
Općenito se građevni proizvodi svrstavaju u dvije kategorije: građevni proizvodi u usklađenom području (definirani Uredbom (EU) 305/2011) i građevni proizvodi u neusklađenom području (definirani Zakonom o građevnim proizvodima, glava III.).
Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda određeni su odgovarajućim odlukama Europske komisije u usklađenom području, odnosno odlukom Ministra u neusklađenom području. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava definira se ovisno o namjeravanoj uporabi građevnog proizvoda i s obzirom na zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi.
Ispitivanje i certificiranje građevnih proizvoda provodi se u skladu s definiranim sustavom ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda. Te radnje provode odgovarajući ispitni laboratoriji i certifikacijska tijela.

 

IZ PROGRAMA

  • Uredba (EU) 305/2011
  • Zakon o građevnim proizvodima
  • Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
  • Ocjenjivanje laboratorija i certifikacijskih tijela
  • Akreditacija u svrhu prijavljivanja
  • Postupak imenovanja i prijavljivanja
  • Prijavljena tijela za građevne proizvode.

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

  • Inspekcijskim i certifikacijskim tijelima za certificiranje građevnih proizvoda
  • ispitnim laboratorijima za određivanje i proračun tipa građevnih proizvoda
  • svim ostalim zainteresiranima

 

PREDAVAČI

Dubravka Banov
Viši stručni savjetnik u Sektoru za graditeljstvo, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s dugogodišnjim iskustvom na poslovima vezanim za građevne proizvode. Sudionica je u izradi propisa vezanih za građevne proizvode, radi na izdavanju upravnih akata u postupcima provjeravanja ispunjavanja zahtjeva za prijavljena, odobrena i imenovana tijela, te na izradi drugih akata iz područja građevnih proizvoda. Surađuje s gospodarskim subjektima i njihovim predstavnicima vezano uz građevne proizvode, tijelima koja provode nadzor nad građevnim proizvodima te s HZN, HAA, MUP, kao i drugim upravnim tijelima RH i predstavnicima drugih članica EU na temu prijavljivanja prijavljenih i imenovanih tijela. Daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute vezane za primjenu propisa iz područja građevnih proizvoda te sudjeluje u radu stručnih povjerenstava.
Kontakt je osoba Ministarstva za prijavljivanje prijavljenih i imenovanih tijela Europskoj komisiji.

 

Morana Mratović
Kao predstavnik uprave za kvalitetu u CEMEX-u Hrvatska koordinira sve aktivnosti sustava upravljanja sukladno zahtjevima standarda za vrednovanje građevinskih proizvoda, kao i norme ISO 9001 i API Q1. Vodeći je ocjenitelj za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i ocjenitelj sustava upravljanja zdravlja i zaštite na radu (OHSAS 18001). Surađuje s AZVO kao član povjerenstva za vanjsku prosudbu sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima.

 

Emilija Barišić
Diplomirani inženjer građevinarstva, zaposlena u Ascon institutu d.o.o., akreditiranom certifikacijskom tijelu. Voditelj je akreditiranog laboratorija za ispitivanje građevnih proizvoda i voditelj kvalitete u sustavima HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17065. U certifikaciji građevnih proizvoda od samih početaka u RH kao član certifikacijskog odbora IGH i ocjenitelj u vrednovanju. Vanjski je suradnik Hrvatske akreditacijske agencije i Slovenske akreditacije, kao ocjenitelj i stručni ocjenitelj za laboratorije prema HRN EN ISO/IEC 17025 i za certifikacijska tijela prema HRN EN ISO/IEC 17065 provela je niz ocjenjivanja. Predsjednik je Grupe ovlaštenih tijela za građevne proizvode u RH. Autor je niza stručnih radova te koautor 2 knjige. Sudjeluje u radu HZN-a.

 

Vladimir Mucko
Načelnik je Odjela za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji koji provodi akreditaciju u svrhu ovlašćivanja i prijavljivanja sukladno EU direktivama. Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj sustava upravljanja kvalitetom prema akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025), za cetifikacijska tijela za proizvode (HRN EN 45011/ HRN EN ISO/IEC 17065) i za inspekcijska tijela (HRN EN ISO/IEC 17020).

 
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
CROLAB i EU fondovi - 26.04.2013.

CROLAB i EU fondovi - 26.04.2013

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara CROLAB I EU fondovi.


26.04.2013 - 12 slika, 3.2MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.