Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Upravljanje ispitnom opremom

 

SVRHA SEMINARA

 

Povjerenje u ispitne rezultate jedan je od glavnih zahtjeva uklanjanja prepreka međunarodnoj trgovini. Pouzdanih ispitnih rezultata nema bez odgovarajuće i pouzdane ispitne opreme.
Vođenje brige o ispitnoj opremi zahtjeva značajan angažman financijskih, vremenskih i ljudskih resursa što menadžment često promatra samo kao trošak. Laboratoriji se u svome radu susreću s mnogim izazovima, a optimalno upravljanje ispitnom opremom kako u troškovnom smislu tako i što se tiče njezine prikladnosti i raspoloživosti, svakako je jedan od najvećih.
Svrha ovog seminara je pružiti potrebne informacije o zahtjevima za upravljanje ispitnom opremom iz HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020, pokazati određena rješenja iz laboratorijske prakse, iz ocjeniteljske prakse kao i omogućiti slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

 • nabava ispitne opreme, puštanje u rad, označavanje, skladištenje, održavanje, iznošenje iz laboratorija, vođenje evidencije opreme putem računala
 • neispravna ispitna oprema, posuđivanje opreme, oprema koju je napravio sam laboratorij
 • što spada u zakonsko mjeriteljstvo, a što ne, uloga DZM i HMI u mjeriteljstvu
 • umjeravanje i ovjeravanje, sljedivost, određivanje i optimiranje umjernih razdoblja
 • kako čitati umjernice i ovjernice
 • kojim državnim etalonima Hrvatska raspolaže
 • dokumenti HAA vezano uz sljedivost rezultata mjerenja
 • iskustva ocjenitelja vezano uz ocjenjivanje udovoljavanja zahtjevima za ispitnu opremu

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija i inspekcijskih tijela
 • voditeljima kvalitete
 • osobama zaduženim za vođenje brige o ispitnoj opremi
 • osobama zaposlenima u laboratorijima i inspekcijskim kućama
 • proizvođačima i distributerima ispitne opreme
 • svima koji se zanimaju za ovu temu

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Zaposlena u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akredi-tiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unapri-jeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Lovorka Grgec Bermanec

Izvanredni profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku. Predstavnik za kvalitetu u Laboratoriju za procesna mjerenja istog fakulteta, nositelju državnih etalona za tlak, temperaturu i vlažnost.
Sudjelovala je u ustroju i akreditaciji Laboratorija kao i u više međulaboratorijskih usporedbi. Predavač na seminarima vezano uz normu HRN EN ISO/IEC 17025, a za potrebe HAA, SA (Slovenske akreditacije) i ATS-a (Akreditaciono telo Srbije) radi kao stručni ocjenitelj. Voditelj odjela za informatički sustav, edukaciju i izdavaštvo Hrvatskog mjeriteljskog instituta.

 

Mario Ančić

Diplomirani inženjer biologije. Zaposlen u Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., koji je certificiran prema normi HRN EN ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN 45011 kao voditelj odjela za otpad i otpadne vode. Interni auditor za normu HRN EN ISO 9001. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda. Radi na ispitivanjima iz područja spektrofotometrije i plinske kromatografije.

 

Ana Čop

Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, i odgovorna za shemu ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189). Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Upravljamje ispitnom opremom - 19.04.2011.

Upravljamje ispitnom opremom - 19.04.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Upravljamje ispitnom opremom".


19.04.2011. - 22 slike, 1.1 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.