Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Ovjeravanje i ceritficiranje protočnih mjerila obujma i mjerila mase

 

SVRHA SEMINARA

 

Iskustva DZM-a, HAA i inspekcijskog tijela u provođenju MID-direktive u RH kroz zakon, pravilnike i uredbe. Uloga ovlaštenih inspekcijskih tijela akreditiranih po 17020 u provođenju MID-direktive. Zahtjevi koje inspekcijska tijela moraju ispuniti da bi potali ovlašteno tijelo za provođenje ispitivanje i ovjeravanje mjernih sustava. Percepcija naručitelja prema ovlaštenom tijelu a naročito prema Notified Bodyju. Poslovi i uloga Notified Body-a, stavljanje novih mjernih sustava za umjeravanje količina protekle tekućine (kapljevina i plina) na tržište. Ugradnja novih dijelova na mjerne sustave koju su već u uporabi.
Problemi u praksi prilikom ispitivanja i ovjeravanja te certificiranja.

 

IZ PROGRAMA

 • propisi u području zakonskog mjeriteljstva
 • primjena MID direktive
 • zahtjevi na nova mjerila u proizvodnji
 • obveze proizvođača mjerila
 • obveze prijavljenih tijela
 • posutpak prijavljivanja tijela Europskoj komisiji („notified bodies“)
 • ovjeravanje mjerila
 • propisi za ovjeravanje mjerila
 • zahtjevi na mjerila kod ovjeravanja
 • obveze vlasnika mjerila
 • zahtjevi i uvjeti za ovlašćivanje inspekcijskih tijela za ovjeravanje
 • akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti novih mjerila (notified bodies)
 • Primjer iz prakse – uvoz po MID-u novih ili polovnih mjerila

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • inspekcijskim tijelima koja su ovlaštenja od strane DZM-a za provođenje inspekcije u zakonskom mjeriteljstvu
 • projektantima, proizvođačima te serviserima mjernih sustava za mjerenje tekućina različitih od vode
 • vlasnicima mjernih sustava za mjerenje količina tekućina različitih od vode (naftne tvrtke, proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda, proizvođači alkohola
 • carini
 • zaposlenicima DZM-a, HANDA-e, HERA-e
 • svima koji se zanimaju za ovu temu

PREDAVAČI

 

Krešimir Vrgoč, dipl. ing.
Načelnik je Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, u kojem je zaposlen od 1995. godine. U predhodnim firmama radio je kao projektant toplinskih i rashladnih sustava, sustavi komprimiranog zraka. Bio je samostalni konstruktor na projektiranju tehnoloških procesa, konstruktor plinskih peći i kotlova za centralno grijanje, samostalni projektant proizvodnih linija, projektant instalacija toplinske energije - projektiranje sustava i vođenje montaže instalacija. Autor je nekoliko projekata, a sa stručnjacima JANAF-a organizirao je i proveo umjeravanje etalonskih cjevnih petlji. Vodio je suradnju s njemačkom firmom Hydrotherm. Sudjelovao je u izradi više pravilnika i autor je više stručnih članaka.

 

Vladimir Mucko, dipl. ing.
Načelnik je Odjela za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji koji provodi akreditaciju u svrhu ovlašćivanja i prijavljivanja sukladno EU direktivama. Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj sustava upravljanja kvalitetom prema akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025), za cetifikacijska tijela za proizvode (HRN EN 45011/ HRN EN ISO/IEC 17065) i za inspekcijska tijela (HRN EN ISO/IEC 17020).

 

Ivan Markušić, dipl. ing.
Voditelj laboratorija volumetrije ZIK-a.
Diplomirao je 1987.g. na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva, naftni smjer.
Pripravnički staž obavio je u INA – Rafinerija nafte Sisak. Radio je u Poslovno tehničkom birou u Zagreb-u, gdje se bavio kemijskim tehnologijama
antikorozivne zaštite raznih procesnih postrojenja.
Od 1990. godine radi u ZIK –u, gdje se bavi zaštitom na radu, kemijskim štetnostima u radnom okruženju te raznim kemijskim ispitivanjima (rad sa infracrvenim spektrofotometrom).
Od 1994.g. bavi se mjeriteljstvom, kao glavnim poslom u ZIK – u.
U sustavima kvalitete prisutan je od 1992.g., kao interni auditor za ISO 9001. Napisao je procedure i radne upute za sustave po ISO 17020 te ISO 17025, te obavlja dužnosti tehničkog voditelja i voditelja u dotičnim sustavima, baveći se mjeriteljstvom.

 

Janko Peranić, dipl. ing.
Diplomirani inženjer strojarstva. Radio je u nacionalnom umjernom laboratoriju za masu, nakon kojeg je prešao u Vage d.o.o. u kojima je i sada zaposlen kao voditelj laboratorija akreditiranog prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane HAA za umjeravanje mjerila mase i duljine. U Laboratoriju Vage d.o.o. uveo je sustav kvalitete prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012. i primjenjuje FMEA metodu upravljanje rizicima. Laboratorij je akreditiran kao inspekcijsko tijelo. Pored toga menadžer je kvalitete EOQ, te voditelj kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001 u poduzeću Vage d.o.o., kao i predstavnik poduzeća prema ovlaštenom tijelu MIRS (br 1376) za sustav kvalitete proizvodnje prema direktivi za neautomatske vage 2009/23/EC. Rukovoditelj kvalitete u poduzeću Vage BH, ovlaštenom od Instituta za mjeriteljstvo BH za prvu, redovnu i izvanrednu ovjeru mjerila mase.. Član je radne grupe za mjerila mase DZM-a, član je radne skupine Međulaboratorijske usporedbe pri HAA.


Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
HIS - Svečana sjednica - 19.6.2013.

HIS - Svečana sjednica - 19.06.2013.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa Svečane sjednice održane u prostorima HIS-a 19.06.2013. povodom proslave 10. godišnjice CROLAB-a.


19.06.2013 - 53 slika, 4MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.