Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Seminari

Međulaboratorijska usporedbena ispitivanja

 

SVRHA SEMINARA

 

Osiguranje kvalitete ispitnih rezultata jedan je od važnih elementata povjerenja u te ispitne rezultate kao i stjecanja i održavanja statusa akreditiranog laboratorija. Jedan od načina osiguranja kvalitete ispitnih rezultata je i redovito sudjelovanje u međula-boratorijskim usporedbenim ispitivanjima. Svrha ovog seminara je polaznicima pružiti potrebne informacije o tome zašto i kako organizirati i sudjelovati u MLU te što s dobivenim rezultatima. Prikazat će se određena rješenja iz laboratorijske prakse, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i omogućiti slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

  • Što je međulaboratorijsko usporedbeno ispitivanje (MLU), a što ispitivanje osposobljenosti
  • Kako pronaći odgovarajuće MLU ili kako ga sam organizirati;
  • Procedura i troškovi; Obrada i tajnost rezultata; Popravne i promidžbene radnje; Što HAA zahtjeva od akreditiranih laboratorija
  • Primjeri iz prakse (ispitivanje građevin-skih materijala, hrane, ekologije okoliša – podzemnih, površinskih i otpadnih voda, tla i otpada, naftnih proizvoda, kod umjeravanja)

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

  • voditeljima laboratorija; voditeljima inspekcijskih tijela, voditeljima kvalitete; zaposlenima u laboratorijima
  • pružateljima usluga međulaboratorijskih usporedbenih ispitivanja i onima koji o tome razmišljaju
  • svima koji žele nešto više saznati o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akredi-tiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unapri-jeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Lovorka Grgec Bermanec
Izvanredni profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku. Predstavnik za kvalitetu u Laboratoriju za procesna mjerenja istog fakulteta, nositelju državnih etalona za tlak, temperaturu i vlažnost.
Sudjelovala je u ustroju i akreditaciji Laboratorija kao i u više međulaboratorijskih usporedbi. Predavač na seminarima vezano uz normu HRN EN ISO/IEC 17025, a za potrebe HAA, SA (Slovenske akreditacije) i ATS-a (Akreditaciono telo Srbije) radi kao stručni ocjenitelj. Voditelj odjela za informatički sustav, edukaciju i izdavaštvo Hrvatskog mjeriteljskog instituta.

 

Ružica Marinčić
Diplomirani inženjer kemijske tehnologije, Rukovoditelj Kontrole kvalitete, INA MAZIVA d.o.o. , Član Ina grupe, koja je već dugi niz godina akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovala u ustroju i akreditaciji laboratorija kao Tehnički voditelj. Interni je auditor za normu ISO 9001 kao i za normu HRN EN ISO/IEC 17025. Autor je brojnih radova iz područja akreditacije. Organiziranje sudjelovanja u MLU i analiza dobivenih rezultata dio je njezinih svakodnevnih zadataka.

 

Dalibor Sekulić
Doktor znanosti, voditelj kvalitete u laboratoriju za beton i opeku u IGH, jednom od prvih akreditiranih laboratorija od strane HAA. Uvođenjem sustava kvalitete i poslovima osiguranja kvalitete laboratorija bavi više od deset godina. Autor većeg broja radova iz područja nerazornih ispitivanja konstrukcija i osiguranja kvalitete laboratorija. Interni ocjenitelj u laboratorijima IGH, organizirao nekoliko međulaboratorijskih usporedbi. Član tehničkog odbora 135 „Nerazorne metode ispitivanja”, član HMD, HSGI, hrvatskog fizikalnog društva i radne skupine za međulaboratorijska ispitivanja pri HAA.

 

Mario Ančić
Diplomirani inženjer biologije. Zaposlen u Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., koji je certificiran prema normi HRN EN ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN 45011 kao voditelj odjela za otpad i otpadne vode. Interni auditor za normu HRN EN ISO 9001. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda. Radi na ispitivanjima iz područja spektrofotometrije i plinske kromatografije.

 

Ana Čop
Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, i odgovorna za shemu ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189). Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.
Download Letak (pdf)

 

« Natrag

Galerija Slika
ISO FORUM CROATICUM - Okrugli stol CROLAB-a: ZELENA KEMIJA

ISO FORUM CROATICUM - Okrugli stol CROLAB-a: ZELENA KEMIJA - 03.06.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike s okruglog stola, ISO FORUM CROATICUM - Okrugli stol CROLAB-a: ZELENA KEMIJA.


03.06.2014 - 3,92 MB, 14 slika

Predavanja s Tribine ISO FORUM CROATICUM – Okrugli stol ZELENA KEMIJA možete preuzeti sa strnica hgk.hr

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.