Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Kompetentnost osoblja

 

SVRHA SEMINARA

 

Kompetentnost osoblja jedan je od osnovnih elemenata kompetentnosti ne samo labo-ratorija, već bilo koje organizacije. Upravo zbog toga zahtjevi vezano uz osposobljenost i stručnost osoblja navode se u normama o sustavima upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001), okolišem (HRN EN ISO 14001), za osposobljenost inspekcijskih tijela (HRN EN ISO/IEC 17020), za osposobljenost certi-fikacijskih tijela (HRN EN ISO 17065; HRN EN ISO/IEC 17024), za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025), za osposobljenosti medicinskih la-boratorija (HRN EN ISO 15189) i dr.
Međutim, norme navode samo zahtjeve, uz vrlo malo ili nimalo uputa kako to primijeniti u praksi. Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz navedenih normi, prikaz konkretnih rješenja svakog tog zahtjeva, kako auditirati ovaj element norme, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

  • uloga kompetentnosti osoblja u kompete-ntnosti laboratorija, inspekcijskih i certifika-cijskih kuća; zahtjevi iz odgovarajućih normi
  • opisi radnih mjesta, odgovornosti i ovlašte-nja, planovi obrazovanja, ocjenjivanje učin-kovitosti provedene izobrazbe; auditiranje kompetentnosti osoblja
  • Iskustva iz laboratorij, certifikacijskih i inspekcijskih tijela
  • Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocje-niteljske prakse, zahtjevi za kompetentnost ocjenitelja

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

  • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća; voditeljima kvalitete
  • članovima uprave organizacije
  • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama
  • osobama u odjelima ljudskih potencijala
  • internim auditorima
  • svima koji žele saznati više o ovoj temi

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akredi-tiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unapri-jeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Nataša Mikulec
Rukovoditelj Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala u ustroju i akreditaciji laboratorija te poslovima osiguranja kvalitete laboratorija. Autorica je niza radova iz područja akreditacije te analitike mlijeka i mliječnih proizvoda. Član radne skupine za međulaboratorijske usporedna ispitivanja, a u organizaciji Hrvatske akreditacijske agencije (HAA). Ekspert HAA za akreditacijsku shemu ispitni laboratoriji prema normi HRN EN ISO/IEC za područje T3, T11, P8 (mlijeko).

 

Tomislav Svaguša
Magistar znanosti, diplomirani inženjer strojarstva, specijalist za zavarivanje (IWE) i ispitivanja bez razaranja (NDT). Predstavnik uprave za kvalitetu tvrtke TPK-Zavod d.d. zadužen za sustave akreditacije prema normama HRN EN ISO/IEC: 17020 (inspekcijsko tijelo za opremu pod tlakom), 17024 (certifikacija zavarivačkog osoblja), 17025 (laboratoriji za ispitivanja sa i bez razaranja metalnih materijala i zavarenih spojeva), 17065 (certifikacija opreme pod tlakom, postupaka zavarivanja, zavarivačkih pogona i građevnih proizvoda), sustave upravljanja prema normama ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Zamjenik voditelja certifikacijskog centra i sustava upravljanja u Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (HDKBR) za certificiranje NDT ispitivača. Predavač na Tehničkom veleučilištu Zagreb (TVZ) Graditeljski odjel, Građevinski materijali, područje čelika. Autor brojnih radova u području sustava upravljanja i stručnog rada.

 

Mario Ančić
Diplomirani inženjer biologije. Zaposlen u Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., koji je certificiran prema normi HRN EN ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN 45011 kao voditelj odjela za otpad i otpadne vode. Interni auditor za normu HRN EN ISO 9001. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda. Radi na ispitivanjima iz područja spektrofotometrije i plinske kromatografije.

 

Ana Čop
Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, i odgovorna za sheme HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189. Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije, medicinske laboratorije i organizatore ispitivanja sposobnosti. Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Novi sustav tehničkog zakonodavstva - 25.11.2010.

Novi sustav tehničkog zakonodavstva - 25.11.2010.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Novi sustav tehničkog zakonodavstva".


25.11.2010. - 40 slika, 1.88 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.