Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

UPRAVLJANJE ISPITNOM OPREMOM - Što je novo u novoj ISO/IEC 17025

 

SVRHA SEMINARA 

Povjerenje u ispitne rezultate jedan je od glavnih zahtjeva uklanjanja prepreka međunarodnoj trgovini. Pouzdanih ispitnih rezultata nema bez odgovarajuće i pouzdane ispitne opreme.
Vođenje brige o ispitnoj opremi zahtjeva značajan angažman financijskih, vremenskih i ljudskih resursa što menadžment često promatra samo kao trošak. Laboratoriji se u svome radu susreću s mnogim izazovima, a optimalno upravljanje ispitnom opremom kako u troškovnom smislu tako i što se tiče njezine prikladnosti i raspoloživosti, svakako je jedan od najvećih.
Svrha ovog seminara je pružiti potrebne informacije o zahtjevima za upravljanje ispitnom opremom iz HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020, pokazati određena rješenja iz laboratorijske prakse, iz ocjeniteljske prakse kao i omogućiti slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.
 

IZ PROGRAMA

 • nabava ispitne opreme, puštanje u rad, označavanje, skladištenje, održavanje, iznošenje iz laboratorija, vođenje evidencije opreme putem računala
 • neispravna ispitna oprema, posuđivanje opreme, oprema koju je napravio sam laboratorij
 • što spada u zakonsko mjeriteljstvo, a što ne, uloga DZM i HMI u mjeriteljstvu
 • umjeravanje i ovjeravanje, sljedivost, određivanje i optimiranje umjernih razdoblja
 • kako čitati umjernice i ovjernice
 • kojim državnim etalonima Hrvatska raspolaže
 • dokumenti HAA vezano uz sljedivost rezultata mjerenja
 • novosti u novoj ISO/IEC 17025 vezano uz ispitnu opremu i sljedivost rezultata mjerenja
 • iskustva ocjenitelja vezano uz ocjenjivanje udovoljavanja zahtjevima za ispitnu opremu

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija i inspekcijskih tijela; voditeljima kvalitete
 • osobama zaduženim za vođenje brige o ispitnoj opremi
 • osobama zaposlenima u laboratorijima i inspekcijskim kućama
 • proizvođačima i distributerima ispitne opreme
 • svima koji se zanimaju za ovu temu

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen
Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“
 
Janko Peranić
Diplomirani inženjer strojarstva. Radio u nacionalnom umjernom laboratoriju za masu, nakon kojeg je prešao u Vage d.o.o. u kojima je i sada zaposlen kao voditelj umjernog laboratorija i voditelj inspekcijskog laboratorija akreditiranih prema normama HRN EN ISO/IEC 17020 i 17025 od strane HAA. EOQ menadžer kvalitete, te voditelj kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001 u poduzeću Vage d.o.o., kao i predstavnik poduzeća prema ovlaštenom tijelu MIRS (br 1376) za sustav kvalitete proizvodnje prema direktivi za neautomatske vage 2014/31/EU.
 
Dalibor Sekulić
Doktor znanosti, voditelj umjernog laboratorija u Institutu IGH (prije toga voditelj kvalitete laboratorija za beton i opeku). Uvođenjem sustava kvalitete i poslovima osiguranja kvalitete laboratorija bavi se više od petnaest godina. Autor većeg broja radova iz područja nerazornih ispitivanja i monitoringa stanja konstrukcija, osiguranja kvalitete laboratorija i sl. Interni ocjenitelj u laboratorijima IGH, organizirao nekoliko međulaboratorijskih usporedbi. Član tehničkog odbora 135 „Nerazorne metode ispitivanja”, član HMD, HSGI, Hrvatskog fizikalnog društva i radne skupine za međulaboratorijska ispitivanja pri HAA.
 
Mario Ančić
Diplomirani inženjer biologije. Voditelj odjela Ekologije okoliša i zamjenik voditeljice sustava kvalitete u laboratoriju Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. koji je certificiran prema normi ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17065. Interni auditor za norme ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda, tla i otpada. Radi na ispitivanjima iz područja plinske kromatografije.
 
Ana Čop
Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akre-ditacijskoj agenciji, i odgovorna za shemu ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189). Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.Prijava na seminar (14.12.2017)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Upravljanje ispitnom opremom - 11.04.2013.

Upravljanje ispitnom opremom - 11.04.2013

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Upravljanje ispitnom opremom.


11.04.2013 - 17 slika, 4.3MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.